Regulamin i polityka cookie

Regulamin i polityka cookie

1. ZASADY OGÓLNE

A. Dostęp i korzystanie ze strony http://www.dataventures.io (dalej zwanej Stroną) i materiałów dostępnych na niej (dalej zwanych Treścią) jest możliwe tylko na warunkach opisanych w poniższym regulaminie.

B. W przypadku braku innych informacji, cała Treść dostarczana jest przez Data Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (dalej zwane DV).

C. Strona dostarcza informacji na temat DV w zakresie działalności DV i świadczenia usług. Na Stronie dostępne są też inne informacje związane z DV.

D. DV może usuwać, dodawać, modyfikować i zmieniać informacje zawarte na Stronie bez powiadomienia. Strona jest aktualizowane czasowo, jednak DV nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji. DV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych na Stronie. Informacje powinny być traktowane jako aktualne tylko w momencie ich publikacji na stronie, a nie według momentu wejścia na stronę.

E. Korzystanie ze Strony wymaga stosowania się do powszechnie obowiązującego praw.

F. Dostępność Strony może zostać ograniczona bez potrzeby wcześniejszego uprzedzenia. DV zastrzega sobie również możliwość wprowadzania zmian zarówno w treści Strony jak i w treści niniejszego regulaminu.

G. DV w celu: (i) weryfikacji projektu, kontaktów biznesowych lub (ii) dystrybuowania newslettera, może przetwarzać dane osobowe podane w formularzu kontaktowym dla startupów, w aplikacji dla startupów lub w formularzu kontaktowym newslettera. DV gwarantuje jednak ich poufność oraz możliwość wglądu, poprawienia lub usunięcia danych w dowolnym momencie.

2.OGRANICZENIE DOSTĘPU

Strona oraz Treść nie są skierowane do osób lub osób prawnych będących obywatelami lub rezydentami krajów gdzie prawo zabrania dostępu do stron o podobnej treści, lub wymaga licencji lub pozwoleń do publikowania takich treści.

3.TREŚĆ A OFERTA HANDLOWA

Informacje oraz dane podane na Stronie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, partnerom DV i udostępnione zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

4. MONITOROWANIE

Korzystanie ze Strony przez użytkownika może być monitorowane przez DV lub jej wspólników i zebrane informacje mogą być wykorzystywane wewnętrznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

A. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko co robi na Stronie.

B. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych umyślnych czynności mających na celu zaszkodzenie Stronie lub uzyskanie dostępu do sekcji, do której nie ma uprawnień dostępu.

6. BRAK GWARANCJI ORAZ ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

A. DV dołoży starań by informacje na Stronie były aktualne i prawidłowe ale nie daje gwarancji, że informację nie będą zawierały błędów.

B. DV nie gwarantuję, że Strona będzie dostępna bez przerwy.

C. DV nie kontroluję i nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odnośniki umieszczone są na Stronie.D. Wszystkie stwierdzenia w regulaminie nie dotyczą wyjątków, w których prawo mówi inaczej.

7. ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

A. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe DV używane na Stronie są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi DV lub jej podmiotów powiązanych, chyba że stwierdzono na Stronie inaczej. Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody DV, wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych.

B. Prawa autorskie i prawa pokrewne do wszelkich Treści przysługują DV. Jesteś uprawniony do oglądania, odtwarzania, drukowania oraz pobierania dokumentów, plików audio i wideo znajdujących się na Stronie wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, chyba, że odmiennie wskazano w zapisach znajdujących się na Stronie. Nie możesz wykorzystywać, modyfikować ani kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować jakichkolwiek materiałów zawierających Treści i ich elementy, udzielać w odniesieniu do nich licencji, tworzyć opracowań, cedować ani sprzedawać praw do wszelkich Treści i ich elementów bez uzyskania uprzedniej zgody od DV, chyba że uprawnienie takie wynika z regulacji prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nie będziesz usuwać żadnych informacji o prawie autorskim, prawach pokrewnych, znakach handlowych, usługowych i towarowych ani żadnych innych ostrzeżeń o prawie majątkowym, z treści zawartych na stronie.

C. W przypadku zainteresowania wykorzystaniem materiału pochodzącego ze Strony prosimy o kontakt.

8 POLITYKA COOKIES

A. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony www, a dokładniej przez oprogramowanie Użytkownika odwiedzjącego Stronę www.

B. Strona, zwana również w niniejszym punkcie serwisem, nie zbiera w sposób automatyczny informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

C. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalne numery identyfikacyjne.

D. Stroną zamieszczającą pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Data Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

E. W ramach www.dataventures.io stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

(i) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu www,

(ii) “analyticzne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych danego Serwisu;

(iii) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień interfejsu;

F. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies (w dowolnym momencie) i blokować zapis plików na swoim urządzeniu.

G. Operator serwisów pragnie jednak poinformować, że zablokowanie plików cookies wpłynie na poprawność działania serwisu i uniemożliwi korzystanie z wybranych funkcji serwisu. Dodatkowe informacje o ciasteczkach i sposobie ich blokowania można uzyskać w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej Użytkownika.

Submit a project

Turn your great business ideas into reality.